Nagradni natječaj pravila

„Poklanjamo Ray-Ban naočale za tebe i 3x polarizirane naočale Polar Vision za tvoje prijatelje“

 

Članak 1.

Nagradni natječaj „ Poklanajmo Ray Ban sunčane naočale za tebe i 3x polarizirane naočale Polar Vision za tvoje prijatelje  “ raspisuje tvrtka Moja optika d.o.o., Savska cesta 179, 10000 Zagreb, OIB:18665332487 (u daljnjem tekstu Organizator).

Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba naočala i usluga Moje optike.

 

Članak  2.

Svi natjecatelji sudjelovanjem u nagradnom natječaju potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima (dalje: Pravila), a koja su objavljenja i dostupna na web stranici www.mojaoptika.hr/....

 

Članak  3.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora sa svojom užom obitelji.

 

Članak 4.

Nagradni natječaj će početi 06.04.2021. i trajati do 20.04.2021. do 23:59 sati.

 

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ostvaruje se na slijedeći način:

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je:
1. Zapratite (ako još niste) i lajkajte Facebook i IG stranicu – Moja Optika

  1. Podijelite objavu
    3. U komentaru označite tri prijatelja
    4. Na stranici https://mojaoptika.hr/ponudaodaberi model koji želiš osvojiti
    Svoje podatke i željeni model naočala unesi u nagradni natječaj https://mojaoptika.hr/nagradni-natjecaj gdje je potrebno upoznati se s Pravilima natječaja, kliknuti na link “Prijava za nagradni natječaj” za otvaranje obrasca za prijavu. Popuniti sva polja obrasca za prijavu istinitim osobnim i kontakt podacima.

 

U natječaj ulaze svi modeli Ray Ban sunčanih naočala koje se nalaze na stranici https://www.mojaoptika.hr/ponuda#proizvoa=6&kolekcija=2&page=1

 

Članak 5.

Iz svih pristiglih prijava Organizator će slučajnim odabirom, proglasiti pobjednika koji će biti nagrađen odabranim Ray Ban sunčanim naočalama + 3x polarizirane naočale Polar Vision za prijatelje.

 

Članak 6.

Rezultati dobitnika biti će objavljeni 21.04.2021. na web stranici natječaja kao i na društvenim mrežama Moje Optike.

 

Članak 7.

Dobitnici će biti obaviješteni putem predanih/dostavljenih osobnih podataka.

 

Članak 8.

Nagrade će se uručiti na adresi organizatora Moja optika, Savska 179, 10 000 Zagreb.

 

U slučaju da dobitnik ne preuzme nagradu u roku 10 radnih dana od obavijesti, Organizator će nagradu dodijeliti slijedećem sudioniku kojeg izabere slučajnim odabirom.

Dobitnici su dužni svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom kako bi preuzeli nagradu.

Nagrade nije moguće zamijeniti za novac, druge proizvode i usluge.

 

Članak 9.

U slučaju da Organizator utvrdi da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, isti ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

 

Članak 10.

Svi sudionici u ovom nagradnom natječaju, suglasni su da Organizator ima pravo objaviti poslane podatke bez naknade, na društvenim mrežama u tiskanim, zvučnim, slikovnom i video materijalima te ukoliko ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora biti objavljeni u istim medijima bez naknade.

 

Članak 11.

Nagradni natječaj se može prekinuti u slučaju više sile. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

 

Članak 12.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

 

 

Zagreb, 06.04.2021. godine.

Organizator: Moja optika d.o.o.