Jedno od najčešćih pitanja koje dobivamo od naših budućih stranaka je kako radimo određivanje dioptrije te što ono podrazumijeva. 

Sljedeće ponavljano pitanje je da li imamo kompjutersko određivanje dioptrije. S obzirom da je određivanje dioptrije u optikama još uvijek tema o kojoj se ne zna toliko puno, odlučili smo Vam pojasniti cijelu proceduru kako bi Vi u konačnici imali sto posto povjerenja u određivanje dioptrije i izradu naočala kod nas. Kontrole rade naši optometristi koji će prilikom narudžbe, ovisno o tome da li nosite naočale ili kontaktne leče, tražiti od Vas da donesete stare naočale (kao i nalaze ukoliko ih posjedujete) kako bi vidjeli koju dioptriju ste nosili, koliko zaštitnih slojeva su naočalne leće imale (ako su ih imale), koja je debljina samih leća, zakrivljenost okvira kao i razmak zjenica na starim naočalama.  Svi ovi podatci nam daju uvid u dosadašnju rutinu nošenja naočala ali i smjernicu kako bi Vam mogli preporučiti proizvode sa kojima bi vi u konačnici bili zadovoljni. Ukoliko ste korisnik mekih kontaktnih leća zamoliti ćemo Vas da ih skinete dan prije dolaska na kontrolu. U slučaju nošenja polutvrdih leća, pravilo je „koliko godina toliko dana“  što znači da leće morate skinuti onoliko dana prije kontrole, koliko godina ste ih nosili.

Kontrolu dioptrije započinjemo uzimanjem Vaših osnovnih podataka, kao što su ime i prezime te broj telefona, uz Vaš pristanak. Nakon toga nas zanima Vaše opće zdravstveno stanje, kako bi znali da li određeni lijekovi ili sama bolest mogu utjecati na dioptriju. Tu posebno mislimo na dijabetes zbog kojeg dioptrija može varirati, visoki očni tlak zbog kojeg može doći do gubitka slike, ali i saznanje o mreni (ukoliko ga imate) jer u tom slučaju vidna oštrina ne može biti puno bolja sa naočalama. Također, kao što smo napomenuli, neki lijekovi kao nuspojavu mogu imati utjecaj na vid.

Nakon što smo prošli sve spomenute radnje, radimo objektivnu kontrolu dioptrije, to jest kompjutersku kontrolu. U tom slučaju, računalo nam izbaci Vašu okvirnu dioptriju. Nakon toga se radi subjektivna kontrola gdje Vi kao naša stranka govorite koja dioptrija Vam je ugodnija, a mi vidimo gdje je vidna oštrina bolja, da li postoji neugoda, napetost u očima, vrtoglavica i slično. Subjektivna metoda je puno važnija od kompjuterske kontrole jer nam je veoma bitno da nam Vi kažete kako se osjećate prilikom nošenja naočala. Uvijek se prvo kontrolira moguća dioptrija za daljinu, a nakon toga ukoliko je potrebno i za blizinu. Vremenski okvir trajanja kontrole je 30 minuta ali nerijetko može potrajati i malo dulje baš kako bi Vam složili dioptriju koja u potpunosti odgovara Vašim potrebama, ali i kako bi dali potrebne savjete za daljnje nošenje.

S obzirom da nam je Vaše zadovoljstvo na prvom mjestu, želimo čuti Vaša pitanja o ovoj temi ukoliko ih imate. Možete nam poslati mail, nazvati nas, ili jednostavno navratiti u naše poslovnice. Uvijek se veselimo Vašem dolasku i prijenosu našeg znanja!